6. ORIJENTACIONA VREDNOST IZGRADNJE *

Br Opis troškova ** Iznos troškova (mil. EUR)
1 Projekti 50 - 90
2 Zemljište 6 - 12
3 Infrastruktura 300 - 500
4 Objekti za verske namene (kripta, stubovi, hramovi, kapele, polivalentni centar, park, ograde, kapije itd.) 150 - 250
5 Turistički i uslužni objekti (hoteli, tržni centri, pošta, ambulanta, benzinska stanica i td) 3.000 - 5.500
  UKUPNI TROŠKOVI oko 3.500 - 6.350

     * Prema cenama zemljišta, projektovanja i izgradnje u Srbiji i Crnoj Gori.
     ** Bez vrednosti autorskog prava i dosadašnjih troškova autora i inicijativne grupe.


gore
dole