2. VIZIJA, MISIJA I CILJEVI PROJEKTA*

Bilo jednom krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu u Svetoj zemlji Palestini od strane Sv. Jovana Preteče kada je Bog sa nebesa rekao: "ovo je moj sin jedini", a sv. Duh ih nadletaše u vidu goluba. To je bilo Bogojavljenje - Epifanija i od tada počinje Hrišćanstvo.

Na ostrvu Patmosu Sv. Jovan Bogoslov imao je viđenje - Otkrovenje o kraju starog i početku novog sveta (novog neba i nove zemlje). U tom Otkrovenju - Apokalipsi, poslednjem poglavlju Novog Zaveta, pre dolaska Nebeskog Jerusalima (glava 11) najavljuje se Drugi dolazak Hristov-Parusija (glava 19).

Čitava istorija Hrišćanstva, čiji smo i mi učesnici, dešava se između te dve pojave - čina, između Bogojavljenja - Epifanije i drugog dolaska Hristovog - Parusije.

Sv Jovanu Preteči odsečena je glava, telo mu je spaljivano, desna ruka i glava selile su se iz mesta u mesto od neverničkog pogroma (od 1932 desna ruka Sv. Jovana Krstitelja nalazi se u Srbiji , a od 1941 u Crnoj Gori, danas se ona čuva u Cetinjskom manastiru na Cetinju). Hristos je počinio čuda, razapet je na krstu, trećeg dana po pogrebenju je vaskrsao, a 12 njegovih apostola su propovedali njegovo učenje i širili Hrišćanstvo po čitavoj vaseljeni. Crkve koje su oni i njihovi sledbenici utemeljili od tada do danas dogmatski su se razišle, prvo kroz arijanstvo i razne jeresi, zatim u sukobu dva Rima (Rima i Konstantinopolja) kroz šizmu 1054 godine, tj. podelom na katolike i pravoslavce, zatim od XV veka odvajanjem protestanata, kalvinista, baptista i drugih pa sve do danas osnivanjem brojnih hrišćanskih sekti.

Taj raskol, dalje cepanje i usitnjavanje Hrišćanstva u II milenijumu kao i stalna borba tri Rima (Vatikana, Konstantinopolja i Moskve) za primat iscrpilo je Hrišćanstvo i Hrišćane kroz krstaške i međusobne ratove (uništenjem gradova, tvrđava, mostova, prirodnih i kulturnih dobara, kroz pogrome, vartolomejske noći, konkviste i genocide nad ljudima, ženama i decom u ime Hrista i to naročito u XX veku, kroz I i II Svetski rat kao i kroz bombardovanje Srbije 1999 godine od strane 9 "hrišćanskih" država, članica NATO pakta).

Šta još treba da se desi među Hrišćanima da bi prestali da se spore, mrze, ubijaju i bore za primat ko je bliži Hristosu, tj. Bogu? Treba li nam planetarni atomski sukob, u Apokalipsi prorokovani Armagedon? Ko je to željan uništenja čovečanstva a želi da se predstavi Hrišćaninom?
Ako međusobni sukobi i istrebljenja ne prestanu, Hrišćani i Hrišćanstvo će nestati sa zemljinog šara mnogo pre Drugog dolaska Hristovog.

Može li ikad doći do ujedinjenja svih hrišćanskih crkava i Hrišćana?

Dosadašnji hrišćanski globalizmi kroz papski ekumenizam unijaćenja ili protestantski ekumenizam svejednakosti nisu uspevali da donesu željene plodove mira, dobrotoljublja i hrišćanske ljubavi.

Mišljenje autora je da do ujedinjenja hrišćanskog sveta može doći tek posle susretanja i pomirenja tri glavna hrišćanska centra (Vatikana, Moskve i Konstantinopolja), ali i drugih hrišćanskih centara, uz zadržavanje i poštovanje dogmatskih i kulturnih razlika, i upravo takvo hrišćansko pomirenje kroz bratsko pomirenje crkava, naroda, monarha i viteških redova predlaže se i nudi u ovom projektu.


* Projekat je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore 2003 godine.


gore
dole