1. UVOD I KONTAKT

Poziv za učešće u projektu "HRAM SVEHRIŠĆANSKOG SUSRETANJA I POMIRENJA SVETI JOVAN KRSTITELJ" namenjen je:

   -   Kao utemeljivačima: svim hrišćanskim crkvama, kraljevskim porodicama i viteškim redovima,
   -   Kao velikim donatorima-zadužbinarima: državama i kompanijama, i
   -   Kao donatorima: svim Hrišćanima pojedincima.

Da projekat ne bi ostao samo jedna hrišćanska crkveno-monarška utopija, dovoljno je da ga podrži, za početak, samo jedna hrišćanska crkva, jedan kralj ili jedan viteški red, ili jedan mecena-dobrotvor, koji bi ozbiljno stao iza ovog projekta i potpomogao njegovo dalje lobiranje u hrišćanskoj vaseljeni.

Onaj sadašnji ili budući kralj ili kraljica, car ili carica, predsednik ili predsednica i hrišćanska crkva, koji bi podržali realizaciju ovog sotirološko (spasiteljsko) pomiriteljskog projekta u eshatološkoj drami savremene apostatske (otpadničke) civilizacije mogli bi postati "katehon", "onaj koji zadržava", odnosno "prepreka dolasku sina pogibli, antihrista" (druga poslanica svetoga Pavla solunjanina 2,6-7)

Medijalna pomiriteljska teritorija, na kojoj bi trebalo realizovati projekat ukazaće se Božijom promišlju, tamo gde su crkva, kralj, država i viteški redovi teološki, monarhistički i politički zreliji, stabilniji i odgovorniji te odluče da stanu iza ovog projekta i da lobiraju za njega među ostalim crkvama, državama, kraljevskim porodicama i viteškim redovima.

Sve ostalo prepustimo gospodu Bogu!

Kontakt : Vojislav Devic, autor


gore
dole