DATI DUŠU EVROPI

(Izvod iz istoimenog članka, autora Živice Tucića, objavljenog u Kulturnom dodatku "Politike" na strani 14, u subotu 8. jula 2006.)

Ruska crkva procenjuje da je ledeno doba između Moskve i Vatikana prošlost i da je nastupilo "proleće".

...Iako Moskvi u redosledu pravoslavnih crkava pripada tek peto mesto, RPC je po broju vernika najveća. Iz toga ona izvlači zaključak, da odnosima pravoslavlja sa drugima ona treba da daje ton. Nije se krila simpatija prema novom papi, a njegovog prethodnika Moskva više i ne pominje. Sada u Vatikanu sedi ne protivnik, ili konkurent, već saveznik. Alijansa, koja je ponuđena još prošle jeseni, sada je zvanično ponuđena. Ovo je tim važnije, jer će se uskoro, septembra, u Srbiji održati izuzetno važno i godinama odlagano zasedanje bogoslovske komisije između dve crkve, posvećeno upravo najtežim pitanjima koja ih dele – tumačenja primata pape i unijatstva. Ruska crkva procenjuje, da je ledeno doba između Moskve i Vatikana prošlost i da je nastupilo "proleće", a petnaestogodišnju fazu "međusobne gluvonemosti" treba okončati....

Mitropolit Kiril je nedavno u Beču održanu međuhrišćansku konferenciju "Dati dušu Evropi", o duhovnom stanju starog kontinenta, iskoristio da prezentira platformu svoje crkve i zaključi da je ona prilično podudarna sa rimokatoličkom. Potom se sredinom maja susreo sa papom Venediktom XVI i konstatovao isto. U vezi tri opasnosti po Evropu postoji prilišno saglasje: islamizacija kontinenta, agresivni liberalizam, podrivanje tradicionalnog morala i hrišćanskih korena. Takođe stanovišta o značaju porodice, odbrani života (protiv abortusa i eutanazije), etici nauke (kloniranje), ista su. Moskovska patrijaršija po svim ovim temama sazvala je za početak jula svesvetski verski samit....

Preokret u Moskvi Vatikan pozdravlja, mada o njemu vrlo malo govori, iako mu veoma godi. Smatra da je crkvena diplomatija u ovoj fazi poželjnija iza kulisa. Za papinu posetu Rusiji se sada kaže, da je obe crkve nikada nisu isključivale, treba da se temeljno pripremi, da ne bi bila spektakl, već da bi donela plodove. Kardinal Kasper za "Avenire" potvrđuje da su se odnosi sa crkvama Grčke, Srbije i Bugarske, sada i Rusije, poboljšali. U celini, opšte je mišljenje crkava na Istoku i Zapadu, da one treba da pomognu Evropi da očuva sada snažno ugroženi identitet i hrišćanske korene, a razlike stare ceo milenijum, i one novije, da potisnu u drugi plan.