10. MIŠLJENJA ANKETIRANIH

Autor je projekat dostavio redovnim putem Svetom Arhijerejskom Sinodu Srpske Pravoslavne crkve preko svog nadležnog eparhijskog Arhijereja, episkopa Eparhije Bačke Gosp. Irineja uz predlog da Srpska Pravoslavna Crkva da podršku projektu i da bude pokretač nove epohe mirotvoračke globalizacije Hrišćanstva. Vladika bački Gosp. Irinej obavestio je autora da je projekat prosledio Svetom Arhijerejskom Sinodu. Sveti Arhijerejski Sinod još uvek nije poslao zvaničan odgovor autoru.

Mišljenje ostalih relevantnih institucija na nivou Republike Srbije:

Ministarstsvo vera Republike Srbije je 2003. iskazalo svoje puno razumevanje za ideju o izgradnji Hrama svehrišćanskog pomirenja i predložilo da autor svoje napore koordinira sa Episkopom sremskim G. Vasilijem, kako bi ideja izgradnje Hrama svehrišćanskog pomirenja na teritoriji Eparhije sremske mogla da se realizuje na najbolji mogući način i u što kraćem roku; a 2004. Ministarstvo je dalo pozitivno mišljenje sa aspekta jačanja postojeće verske tolerancije na teritoriji Vojvodine i izgradnji multi konfesionalnog društva po meri evropskog standarda, ali ukazuje da nije nadležno da rešava zahteve ovog tipa i da je neophodno koordiniranje napora sa nadležnim Episkopom koji će u dogovoru sa višim crkvenim vlastima doneti odgovarajuću odluku.

Kraljevska kancelarija nj.k.v. Prestolonaslednika Aleksandra istakla je da će se izjasniti tek nakon uzimanja u obzir zvaničnog stava Srpske Pravoslavne Crkve.

Geografski institut Srpske akademije nauka "Jovan Cvijić" dao je povoljno mišljenje o ovom projektu, uz uslov da se održe organizacioni aspekti predviđeni u stavu "a" tačke 5 ovog Poziva, što znači da podržavaju stav autora da projekat ne bi trebalo graditi metodom akcionarstva, ili na neki drugi način koji bi omogućio da takav kompleks postane poligon za ispoljavanje moći svetovnih interesa.

Ministarstvo za kapitalne investicije Republike Srbije iskazalo je razumevanje za ideju i naglasilo da bi realizacija projekta na teritoriji Srbije predstavljala kapitalnu investiciju koja bi značajno doprinela razvoju privrede, a kasnije i turizma.

Mišljenje relevantnih institucija na nivou pokrajine Vojvodine:
Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju iskazao je mišljenje da je realizacija projekta u potpunosti saglasna sa vojvođanskom multikulturalnošću i multikonfesionalnošću i da bi postojanje jednog takvog kompleksa doprinelo daljoj afirmaciji Vojvodine kao tradicionalno ekumenski nastrojene sredine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu podržava započete aktivnosti i ističe da stoji na raspolaganju na planu operativne realizacije.

Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i građevinarstvo takođe daje podršku daljim istraživačko-animacionim aktivnostima i promociji projekta.

Privredna komora Vojvodine ističe da realizacija projekta nije u neposrednom delokrugu rada Privredne komore, ali da načelno podržava projekat, jer bi mogao biti od interesa za privredu i u funkciji razvoja određenih privrednih grana - od građevinske industrije do turizma.

Udruženje urbanista Srbije - Vojvođansko udruženje urbanista iskazalo je podršku projektu i ujedno ukazalo na moguće probleme sa obezbeđenjem prostora i finansijskih sredstava.

Od inostranih relevantnih faktora mišljenje o projektu izrazili su:

Rimokatolički teolog prof. Dr Hans Kung (čiji je stav da nema mira u svetu bez mira među religijama) potvrdio je korisnost ovog projekta za hrišćanstvo, ali smatra da bi njegova realizacija mogla imati finansijskih problema.

Predsednik Panevropske zajednice dr Oto fon Habzburg se toplo zahvalio na poslatoj mu informaciji o projektu koji mu se čini duboko idealan, s tim da njemu izgleda da se projekat za sada ne može ostvariti zbog stava Moskve.

Moskovska Patrijaršija istakla je da je razmatranje ovog projekta principijelno moguće tek nakon upoznavanja sa zvaničnim stavom Uprave Srpske Pravoslavne Crkve.

Španski kralj Huan Karlos zahvalio se na pismu i poslatoj mu dvojezičnoj knjizi "Idejni koncept Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj" i šalje srdačan pozdrav autoru projekta.

Švedski kralj Karl XVI Gustav Hubertus zahvalio se na pismu i poslatoj mu dvojezičnoj knjizi "Idejni koncept Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj".

Kongres Srba Evro-Azije, predstavničko telo srpske univerzitetske dijaspore, u svom dopisu od 2. novembra 2004 godine ističe da je potpuno svestan veličine i nužnosti izgradnje Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja, koji bi najpre ujedinio sve Srbe sveta i Matice, a zatim i sve bratske i manje bratske hrišćanske narode.
Ratovima izmorena matica Srbija, mogla bi u budućnosti postati ekonomski probuđena, turistički interesantna zemlja, pomiriteljskog hodočašća naroda sveta.
Kongres Srba Evro-Azije pratiće dalju realizaciju ambicioznog i smelog projekta gospodina V. Devića i pomoći da realizacija istog zainteresuje sve Srbe i prijatelje na četiri kontinenta, te da ona u našoj otadžbini, što pre otpočne.gore
dole