3. LOKACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Kompleks bi trebalo izgraditi u Evropi, na medijalnom geostrateškom položaju između tri Rima: Vatikana, Moskve i Konstantinopolja.

Po mišljenju autora, jedna od najboljih lokacija je na teritoriji Srbije i Crne Gore (geopolitički jedno od srca Rimland-a, a geoeklesiološki srce Hertland-a), na potezu od Dunava do Jadrana (od Svete Fruške Gore do Svete Boke Kotorske). Sa aspekta infrastrukturne opremljenosti prostora, najpogodnija je lokacija između Beograda i Novog Sada, a s obzirom na mesto čuvanja ruke Sv. Jovana Krstitelja, Cetinje.
Ne sme se zaboraviti ni atraktivna lokacija na teritoriji grada Niša koji je rodno mesto Konstantina I Velikog, podržatelja hrišćanstva Milanskim ediktom 313. godine nove ere.

Time bi se po prvi put u svojoj istoriji države Srbija i Crna Gora dovele u poziciju da postanu mesto susretanja hrišćanskih poglavara, crkava, monarhija, državnika i naroda - svojevrstan mirotvorni centar hrišćanskog sveta, a Srbi, Srpska Pravoslavna Crkva i države Srbija i Crna Gora postale bi hrišćanski domaćini mira tj. pokretači nove epohe mirotvoračke globalizacije Hrišćanstva.


Sl.1. Ruka Sv. Jovana Krstitelja u težištu gravitacionih sila uticaja tri Rima i drugih hrišćanskih centaragore
dole