8. IZVORI EGZISTENCIJE KOMPLEKSA

Ceo kompleks projektovan je tako da njegova egzistencija nakon izgradnje ne zahteva spoljno finansiranje, donacije i sl., već će se moći samofinansirati i to iz:

   -   Prihoda od ulaznica
   -   Prihoda od hotelskih pansiona
   -   Prihoda od vanpansionske potrošnje (sveće, suveniri, roba široke potrošnje, usluge)gore
dole