5. ORGANIZACIONI ASPEKTI

 1. Prema mišljenju autora projekta, Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja ne bi trebalo graditi metodom akcionarstva, ili na neki drugi način koji bi omogućio da takav kompleks postane poligon za ispoljavanje moći svetovnih interesa.

 2. Svi institucijalni subjekti (crkve, kraljevske porodice i viteški redovi) bili bi potpuno nezavisni pravni subjekti a prava i obaveze bili bi definisani Statutom Hrama.

 3. Neophodne zajedničke funkcije bile bi u nadležnosti Koordinacionog tela Hrama, koje bi vodilo računa o:

    -  Poštovanju Statuta Hrama,
    -  Poštovanju usvojenih termina programskih aktivnosti svih učesnika,
    -  Kodeksu ponašanja,
    -  Održavanju zajedničkog prostora, i
    -  Obezbeđenju kompleksa Hrama.

 4. Projekat bi vodio Konzorcijum sastavljen od utemeljivača i zadužbinara Hrama.


gore
dole